Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/273/2004 z dnia 2004-12-29

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póżn. zm./, art. 98 ust. 1 i 3, art.131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000r. z póżn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

przyznaje się Państwu Annie i Piotrowi Wieczorek, Teresie i Wojciechowi Nowak oraz Panu Mirosławowi Jonis z powiatowego zasobu nieruchomości działki zamienne o powierzchni około 10m2, położone w obrębie 3 m. Gryfino, wydzielone z nieruchomości drogowej oznaczonej nr 200 (ul. Kościelna), w zamian za działkę nr 509/1 o pow. 0,0541ha, przejętą z mocy prawa pod poszerzenie drogi powiatowej ze współwłasności Państwa Anny i Piotra Wieczorek, Teresy i Wojciecha Nowak i Pana Mirosława Jonis.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

Działka nr 509/1 o pow. 0,0541ha, położona w obrębie Czepino, gm. Gryfino została przejęta z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego jako nieruchomość wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej.
Za w/w działkę byłym współwłaścicielom przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie może być wpłacone gotówką lub mogą być wskazane nieruchomości zamienne. Nieruchomości zamienne wskazuje się z zasobu nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego, na rzecz której przechodzą nieruchomości wydzielone pod poszerzenie dróg.
Dotychczasowi współwłaściciele działki nr 509/1 wystąpili o przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennych z powiatowego zasobu nieruchomości, wydzielonych z nieruchomości drogowej oznaczonej nr 200, położonej w obrębie 3 m. Gryfino. Koszt podziału działek zamiennych zostanie pokryty przez zainteresowanych zamianą.
Działki przejęte na własność Powiatu zaznaczono na wyciągu z mapy ewidencyjnej kolorem pomarańczowym, działki proponowane jako zamienne kolorem zielonym.

data opublikowania: 2005-01-21 09:47:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 09:47:15

Strona odwiedzona 1397 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.