Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/275/2005 z dnia 2005-02-02

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396m2 położonej w obrębie 3, m.Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow.3116m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m.Chojna, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz § 5 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przekazanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego:

 1. Gminie Moryń oznaczoną nr działki 90 o pow.2396m2 położoną w obrębie 3, m.Moryń, stanowiącą Plac Wolności, na okres 7 lat,
 2. Gminie Chojna oznaczone nr działek 96 o pow. 2566m2 stanowiącą ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow.3116m2 stanowiącą ulicę Malarską, położone w obrębie 3, m. Chojna, na okres 10 lat.
§ 2

Akceptuje w całości porozumienie zawarte w dniu 12.01.2005r. w sprawie przekazania w użyczenie w/w działek wymienionym w § 1 Gminom.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.01.2005r. znak: PZD-SD/5542/1/05 Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wygaszenie trwałego zarządu nad nieruchomościami oznaczonymi nr działek 90 o pow.2396m2, położoną w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiącą Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2, stanowiącą ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow.3116m2 stanowiącą ulicę Malarską w Chojnie położone w obrębie 3, m.Chojna, ponieważ stały się one zbędne na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Wygaszenie trwałego zarządu nad w/w nieruchomościami nastąpiło w związku z ich użyczeniem właściwym ze względu na położenie nieruchomości Gminom, co wynika z przekazania zadań w drodze porozumienia.

Gminy będą zgłaszały wnioski w ramach priorytetu trzeciego zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na modernizację dróg, łącząc je ze swoimi zadaniami, co stworzy większe szanse na pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działka nr 90 stanowiąca Plac Wolności w Moryniu będzie przekazana w użyczenie na okres 7 lat Gminie Moryń, w celu rewitalizacji placu, natomiast działki nr 96 stanowiąca ul.Klasztorną i 97/2 stanowiącą ul.Malarską w Chojnie będą przekazana w użyczenie na okres 10 lat Gminie Chojna w celu przebudowy ulic.

W obu przypadkach tylko Gmina może być beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na w/w cel. Zgodnie z § 5 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu.

W związku z powyższym proponuję wyrazić zgodę, w formie uchwały, na użyczenie, co będzie jednoznaczne z akceptacją zawartych w dniu 12.01.2005r. porozumień i umów w sprawie przekazania przedmiotowych nieruchomości w użyczenie poszczególnym Gminom, które stanowią integralną część niniejszej uchwały. /kserokopia porozumień i umów w załączeniu/.

data opublikowania: 2005-02-08 08:51:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-08 08:51:31

Strona odwiedzona 1131 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.