Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/295/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 6 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Dz. U. Nr 281, poz. 2781) oraz art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2005 r. Policealną Szkołę Zawodową, z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

§ 2

Policealna Szkoła Zawodowa jest szkołą o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

§ 3

Policealna Szkoła Zawodowa kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 4

Policealna Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

§ 5

Organizację Policealnej Szkoły Zawodowej określa statut wspólny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.UZASADNIENIE

Dalsze wdrażanie reformy oświatowej oraz potrzeba rozszerzenia oferty edukacyjnej w powiecie gryfińskim wymaga utworzenia nowych typów szkół dla młodzieży i dorosłych. W związku z tym, na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie przedkłada się do uchwalenia przez Rade Powiatu akty założycielskie następujących szkół:

 • Policealnej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 • Technikum Informatycznego i Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

Policealne Szkoły Zawodowe będą kształciły w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zależności od potrzeb rynku pracy.

data opublikowania: 2005-05-11 10:32:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 10:32:00

Strona odwiedzona 1102 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.