Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/297/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie.

Na podstawie art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000 r./, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2000 r./, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 236 położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją transformatorową oraz wyraża zgodę na oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie wyraziła zainteresowanie przejęciem w wieczyste użytkowanie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kv nr 1188 znajdującej się na terenie ZSP nr 2 w Gryfinie.
Stacja transformatorowa wymaga m.in.

 • dostosowania do aktualnie pobieranej mocy,
 • wymiany przewymiarowanego transformatora 15/0,4kv,
 • konserwacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • konserwacji transformatora,
 • wymiany istniejących przekładników prądowych i napięciowych.

Art. 37 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że Rada - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych /m.in. związanych z budową i utrzymaniem ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń/, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie podjął starania w celu przekazania stacji transformatorowej wraz z gruntem /po jej wydzieleniu geodezyjnym/ na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.Oddział w Szczecinie, w zamian za wykonanie zaleceń pokontrolnych, przebudowanie układu pomiarowo - kontrolnego stacji, wyniesieniem go poza obręb stacji.

Koszt modernizacji stacji transformatorowej został określony przez specjalistów na kwotę ok. 35 000zł. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie zobowiązała się pokryć koszty wydzielenia działki zabudowanej stacją transformatorową, opłat notarialnych i sądowych.

data opublikowania: 2005-05-11 10:42:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 10:42:35

Strona odwiedzona 1038 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.