Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/298/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 811.360 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600-Transport i łączność 775.000 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 775.000 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 7.000 zł
   • rozdział 80123 - Liceum profilowane - 5.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 2.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -21.955zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 19.505 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 2.450 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.405 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 7.405 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 811.360 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600-Transport i łączność 775.000 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 775.000 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 7.000 zł
   • rozdział 80123 - Liceum profilowane - 5.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 2.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -21.955zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 19.505 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 2.450 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.405 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 7.405 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany planu dochodów i wydatków w związku:

 1. Przeznaczeniem środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 775.000 zł na realizację projektów z zakresu gospodarki ściekowej (poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych) oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (cięcie i rozdrabnianie traw, chwastów, krzaków i drzewek) realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  W ramach projektu z zakresu gospodarki ściekowej zakres rzeczowy obejmuje realizację następujących zadań:
  • budowa kanalizacji deszczowej -droga powiatowa nr 1362Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo,
  • budowa kanalizacji deszczowej -ulica powiatowa nr 1481Z na terenie miasta Gryfino-ul. Mieszka I,
  • budowa kanalizacji deszczowej -ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna-ul. Jodłowa.
  W ramach projektu z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi zakres rzeczowy obejmuje realizację zadania- zakup kosiarki wysięgowej.
 2. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 7.405 zł na zadanie pn.: "Z ekologią za pan brat" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chojnie.
 3. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 5.000 zł na zadanie pn.: "Od nas zależy stan środowiska" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 4. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.: "Eko-Klasa" realizowanego przez realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 5. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 17.505 zł na zadanie pn.: "Rowerem po przygody w przyrody świat szeroki" realizowanego przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju.
 6. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.: "Aktywność dziecka dostosowana do zmian zachodzących w przyrodzie" realizowanego przez Dom Dziecka w Binowie.
 7. Przeznaczeniem środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 2.450 zł na zadanie pn.: "Bukiety jesieni" realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 10:42:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 10:42:35

Strona odwiedzona 1016 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.