Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/300/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.711.892,36 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600-Transport i łączność - 1.087.500 ,00zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1.087.500,00 zł
   • dział 851-Ochrona zdrowia - 1.624,.392,36 zł
   • rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 1.624.392,36 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.711.892,36 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600-Transport i łączność - 1.087.500,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1.087.500,00 zł
   • dział 851-Ochrona zdrowia - 1.624.392,36 zł
   • rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 1.624.392,36 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany w planie dochodów i wydatków w związku:

 1. wprowadzeniem środków w kwocie 1.087.500 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 - "Obszary Wiejskie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń. Przejście przez m. Bartkowo" . Środki własne w kwocie 362.500 zł na te zadanie znajdują się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie,
 2. wprowadzeniem środków w kwocie 833.255,90 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.2 - "Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Szpital Powiatowy w Gryfinie-Zakup aparatury medycznej i sprzętu" .
 3. wprowadzeniem środków w kwocie 791.136,46 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.2 - "Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie-Budowa windy".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 11:13:41
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 11:13:41

Strona odwiedzona 1065 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.