Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/301/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 : Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 13 i Nr 15 do Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, zmieniony uchwałą Nr 282/XXII/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany w załącznikach Nr 13 i Nr 15 następują w związku ze:

 1. Zmianami kwot realizacji zadań pn. Szpital Powiatowy w Gryfinie-Zakup aparatury medycznej i sprzętu" oraz "Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie-Budowa windy" Zmiany kwot wynikają z rozstrzygnięć przeprowadzonych przetargów - kwoty realizacji projektów uległy zmniejszeniom. W związku z tym zmianą ulegną kwoty pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5.2 - "Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 1.624.392,36 zł (75% wartości realizacji zadania) oraz wkład własny w w/w zadań -541.464.12 zł (stanowiące 25 %)
 2. nadaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej rozdziałom dotyczącym zadań pn. "Szpital Powiatowy w Gryfinie - zakup aparatury medycznej i sprzętu" oraz "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie-Budowa windy".
  W dziale 851-Ochrona zdrowia dotychczas funkcjonujący rozdział 85195 - Pozostała działalność, zostaje zastąpiony rozdziałem 85111-Szpitale ogólne,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 11:15:50
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 11:15:50

Strona odwiedzona 1033 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.