Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/303/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 92.000zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 92.000 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 92.000 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Deficyt budżetu wzrasta o 92.000 zł i będzie finansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące relokacji Domu Dziecka w Binowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Środki na ten cel znajdowały się w planie finansowym na rok 2004 i nie zostały wykorzystane. W związku z zamknięciem budżetu 2004 środki te wpłynęły na wynik kasowy wykonania budżetu 2004 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 11:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 11:36:11

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.