Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/304/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art.39,ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408; z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz.110; z 1997 r. Nr 104, poz.661, Nr 121, poz.769; z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 , Nr 273, poz. 2703), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie dokonane uchwałą Nr VI/6/05 Rady Społecznej w Gryfinie przy SPZZOZ w Gryfinie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z nowymi zadaniami wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), realizacją programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, jak również świadczeniem usług medycznych z zakresu zdrowia psychicznego koniecznym stała się nowelizacja statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Powyższe zadania będą realizowane poprzez Dział Promocji Zdrowia oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego.

Nowo uruchomiona poradnia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym. Tempo zmian zachodzących w kraju, w tym obawa o utratę pracy nie sprzyja stabilizacji, powodując dodatkowe frustracje. Statystyki pokazują, że z roku na rok następuje wzrost zachorowań na choroby psychiczne. Wzrasta również ilość samobójstw. Zapobiegać tym zjawiskom powinno propagowanie zdrowego stylu życia, realizacją którego zajmie się dział Promocji Zdrowia.

Biorąc powyższe pod uwagę celowym jest zatwierdzenie zmian uchwalonych przez Radę Społeczną przy SPZZOZ w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 11:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 11:36:11

Strona odwiedzona 1018 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.