Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/306/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. określonego Uchwałą Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.UZASADNIENIE

Zmiany określone w niniejszej uchwale dotyczą zadania, które zostało zrealizowane w 2004 r. w ramach tematu "Termomodernizacja w obiektach powiatowych - docieplenie i elewacja ścian". Ze względu na terminy płatności określone w umowie, kwota 176.542 zł obejmująca wykonanie docieplenia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych Nr 1 w Chojnie oraz koszty nadzoru inwestorskiego (zaliczka na podatek dochodowy i składka ZUS) - została zapłacona w styczniu br.
Ponadto wprowadzono zadanie, w ramach którego zostanie zakupiony aparat cyfrowy oraz laptop wraz z drukarką i oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Wydział w ramach posiadanych kompetencji przeprowadza bardzo częste kontrole stanu środowiska oraz wizje lokalne podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska. Stąd konieczność wykonania dokumentacji fotograficznej lub napisania protokołu bezpośrednio w terenie.
Zadanie to kwalifikuje się do grupy zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Realizacja tego zadania pozwoli na znaczne usprawnienie pracy Wydziału oraz przyczyni się do lepszego poznania środowiska naturalnego w powiecie, a także poprzez podejmowanie działań administracyjnych - do poprawy stanu tego środowiska.
Źródłem pokrycia tych wydatków jest pozostałość środków finansowych z zadań realizowanych w ubiegłym roku.
Ponadto do planu wprowadzono odsetki od środków pieniężnych naliczonych przez bank w dniu 31.12.2004 r., które przekazano do budżetu powiatu w bieżącym roku (poz.V).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 11:38:42
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 11:38:42

Strona odwiedzona 1128 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.