Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/308/2005 z dnia 2005-06-29

o zmianie uchwały Nr XXVIII / 349 / 2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII / 349 / 2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 - 10 w brzmieniu:
  • 7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum,
  • 8) Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,
  • 9) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,
  • 10) Policealna Szkoła Zawodowa.
 2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  • 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wyszczególnione w ust. 1 prowadzi kl. II i III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej do zakończenia pełnego cyklu kształcenia, tj. do 2007 r.
  • 2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych wyszczególnione w ust. 1 prowadzi kl. III Technikum zawodowego dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej do zakończenia pełnego cyklu kształcenia, tj. do 2006 r.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W związku z przekształceniem lub utworzeniem nowych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w drodze uchwał Rady Powiatu w Gryfinie:

 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum, od 1 września 2004 r.,
 • Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, od 1 września 2004 r.,
 • Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej, od 1 września 2005 r.,
 • Policealnej Szkoły Zawodowej, od 1 września 2005 r.

zachodzi konieczność uaktualnienia składu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
Uchwała ma charakter porządkujący organizację Zespołu.

data opublikowania: 2005-07-07 11:43:14
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:43:14

Strona odwiedzona 989 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.