Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/309/2005 z dnia 2005-06-29

o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
  • 5) Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające,
  • 6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju, ul. Chojnicka 46.
 2. Skreśla się ust. 2
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W związku z przekształceniem lub utworzeniem nowych typów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w drodze uchwał Rady Powiatu w Gryfinie:

 • Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, od 1 września 2004 r.,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju na podbudowie programowej gimnazjum, od 1 września 2004 r.

zachodzi konieczność uaktualnienia składu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
Uchwała ma charakter porządkujący organizację Zespołu.

data opublikowania: 2005-07-07 11:43:14
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:43:14

Strona odwiedzona 1081 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.