Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/311/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Projektu stypendialnego Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński.

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji w Powiecie Gryfińskim programu stypendialnego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§ 2
 1. Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie w granicach środków przyznanych na ten cel przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
 2. Procentowy udział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z Budżetu Państwa określony został w dokumentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
§ 3

Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, dotyczący działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Powiat Gryfiński do 30 czerwca br. złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu. Wymaganym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest uchwała samorządu w sprawie przystąpienia do Projektu oraz Regulamin dot. przyznawania i przekazywania stypendiów.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:45:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:45:54

Strona odwiedzona 1120 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.