Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/313/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) oraz art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100 poz. 1086, zmiany: Dz. U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dysponuje Starosta Gryfiński.

§ 3

Uchwąła wchodzi w zycie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz art. 41 ust 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z póź. zm.) uprzejmie proszę o dokonanie zmian w planie wydatków państwowym funduszu celowym - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym powiatu gryfińskiego na rok 2005 zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma w następujący sposób:

 1. zmniejszenia wydatków na niżej wymienionych §:
  1. § 4210 zmniejszyć o kwotę 40 000 zł tj. do kwoty 10 000 zł,
  2. § 4260 zmniejszyć o kwotę 10 000 zł tj. do kwoty 0 zł,
  3. § 4300 zmniejszyć o kwotę 175 000 zł tj. do kwoty 185 000 zł,
  4. § 6120 zmniejszyć o kwotę 15 000 zł tj. do kwoty 35 000 zł.
 2. zwiększyć wydatki na § 2440 z kwoty 0 zł do kwoty 450 000 zł.
 3. zmniejszenia stanu funduszu na koniec roku o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 46 000 zł w środkach pieniężnych i kwoty 18 000 zł ogółem

Konieczność dokonania zmiany planu wydatków w planie na rok 2005 wynika z:

 1. niezgodność w zakresie stanu funduszu na początku roku 2005,
 2. konieczności uzupełnienia środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzasadnienie.
W dniu 29 września 2004 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji zakładu budżetowego jakim był Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie z dniem 31.12.2004 r. i powierzenie zadań z wiązanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Katastru znajdującego się w strukturach Starostwa. Powodem likwidacji PODGiK była niewystarczająca ilość środków finansowych, biorąc pod uwagę dotacje celowe z budżetu państwa i fundusz celowego oraz projekt zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Likwidacja pozwoliła na zmniejszenie zatrudnienia (zbędny zarząd zakładu budżetowego), zmniejszenie nakładów finansowych (koszty zarządu), sprawniejsze zarządzanie pracami w Ośrodku i przeznaczenie dotacji celowych z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) oraz inne opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Dotacji z funduszu celowego jest koniecznością gdyż Starostwo nie posiada środków samorządowych, które mogły by uzupełnić dotacje budżetowe na wykonanie zadań rządowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:49:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:49:00

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.