Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/314/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz. 2124; Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. określonego Uchwałą Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany określone w niniejszej uchwale dotyczą wprowadzenia dodatkowego zadania, "Termomodernizacja w obiektach powiatowych - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem oraz wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie". Zadanie to musi zostać wykonane do końca bieżącego roku, w związku z zaleceniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie. Podczas kontroli Inspekcji stwierdzono znaczne przecieki wody deszczowej z nieszczelnego pokrycia dachowego na niektóre urządzenia elektryczne. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia uczniów na stanowiskach w pracowniach warsztatowych.

Środki finansowe na to zadanie w kwocie 500.000 zł zostały przeniesione z innych zadań realizowanych w bieżącym roku bądź z innych pozycji planu:

 • Kwota 70.000 zł z zadania "Wymiana okien w byłej przychodni nr 1 przy ul. Niepodległości 28 (etap I)" - poz. 4.9 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku (wykreślono z planu).
 • Kwota 100.000 zł z zadania "Wymiana pozostałych okien i drzwi zewnętrznych DPS Moryń" - poz. 4.3 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. Na realizację tego zadania pozostanie w bieżącym roku kwota 71.000 zł.
 • Kwota 180.000 zł z zadania "Poprawa odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1362Z Wełtyń - Gajki" - poz. 4.6 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. Zmniejszenie kwoty realizacji w stosunku do planu uzyskano ze względu na możliwość podłączenia się do istniejącej sieci melioracji wodnych, przez co nie było konieczności budowy kolektora odprowadzającego ścieki opadowe. Na realizację tego zadania pozostanie kwota 120.000 zł.
 • Kwota 75.000 zł z zadania "Poprawa odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I Gryfino" - poz. 4.7 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Gminą Gryfino. Ze względu na rozszerzenie zakresu robót, spowodowane koniecznością odprowadzania ścieków opadowych na pas drogi krajowej (ul. Łużycka), opóźnieniu ulegnie uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku bieżącym nie będzie możliwości ukończenia zadania w całości. Na realizację tego zadania pozostanie kwota 150.000 zł.
 • Kwota 10.000 zł z zadania "Zakup kosiarki wysięgnikowej" - poz. 4.10 w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. Kosiarka zostanie zakupiona za kwotę 40.000 zł.
 • Kwota 65.000 zł z poz. VI w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/306/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2005 r. - Stan środków funduszu na koniec roku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:51:09
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:51:09

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.