Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/315/2005 z dnia 2005-06-29

zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej:

 • uchwałą Nr XXII/282/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r.
 • uchwałą Nr XXIII/301/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2005r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. Uchyla się § 9;
 2. W § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  • "1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego w kwocie 3.271.975 zł";
 3. W § 16:
  • pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1.Utrzymania ulic powiatowych w mieście w wysokości 273.000 zł",
  • pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów w wysokości 256.813 zł";
 4. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale wprowadza się w związku z:

 1. Zmianą ustawy o finansach publicznych, w której uchylony został art. 21, dotyczący środków specjalnych (art. 1, ust.4 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. z 2004 Nr 273 poz. 2703).
 2. Zmianą kwot dotacji przekazywanej na podstawie porozumień na utrzymanie ulic powiatowych dla gmin.
 3. Zmniejszeniem kwot dotacji przekazywanej dla innych powiatów na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszymi wydatkami w 2005 r. w stosunku do planowanych.
 4. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków, z których finansowany jest projekt "Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse". Na realizację projektu w 2005 roku przeznacza się kwotę mniejszą od planowanej - zmiana załącznika Nr13.
 5. Wprowadzeniem do załącznika nr 13 kwoty wydatków na projekty: "Zacznij od nowa", "Szansa na start", "Apetyt na Europę", realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie - Zmiana załącznika Nr 13.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:51:09
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:51:09

Strona odwiedzona 1024 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.