Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/318/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 369.031zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 -Transport i łączność -80.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 80.000 zł
   • dział 801 -Oświata i wychowanie - 39.456 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 9.706 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 29.750 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 3.360 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.360 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 246.215 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 246.215 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 369.031 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 -Transport i łączność -80.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 80.000 zł
   • dział 801 -Oświata i wychowanie - 39.456 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 9.706 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 29.750 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 3.360 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.360 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 246.215 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 246.215 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych - uchylono art. 21 ustawy. Na podstawie tej zmiany od 1 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, jako jednej z form tzw. gospodarki pozabudżetowej. W związku z powyższym zwiększeniu ulega plan dochodów budżetowych, z przeznaczeniem na wydatki


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:55:45
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:55:45

Strona odwiedzona 1010 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.