Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/320/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 421.473 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 421.473 zł
   • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 421.473 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 170.740 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 117.062 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 30.000 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 20.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 48.476 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 18.586 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 53.678 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 53.678 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 592.213 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 461.330 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 50.000 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 50.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 13.127 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 50.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 76.193 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 222.010 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 130.883 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 11.073 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 70.000 zł
   • rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 30.700 zł
   • rozdział 85495 -Pozostała działalność - 19.110 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem ministra Finansów ST4-4820/1/2005, w którym przekazano informację o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz informację o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 dokonuje się zmniejszenia budżetu Powiatu Gryfińskiego o kwotę 421.473 zł oraz zmian między rozdziałami, w ramach działów "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z rozliczeniem Wydziału Edukacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:57:32
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:57:32

Strona odwiedzona 1118 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.