Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/323/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.513.410,21zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 337.010,21 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 337.010,21 zł
    (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.176.400,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 2.176.400,00 zł
    (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.513.410,21 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -266.876,21 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 266.876,21 zł
    (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 5.000,00 zł
    (Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.154.400,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 2.154.400,00 zł
    (Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
   • dział 758 -Różne rozliczenia - 87.134,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 87.134,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wprowadzeniem środków w kwocie 769.750,30 zł na dofinansowanie projektu pn. "Zacznij od nowa" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
 2. Wprowadzeniem środków w kwocie 1.406.649,70 zł na dofinansowanie projektu pn. "Szansa na start" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".
 3. Wprowadzeniem środków w kwocie 337.010,21 zł na realizację projektu "Apetyt na Europę" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
 4. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 87.134 zł na nieprzewidziane wydatki, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art. 116, ust 4 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:59:12
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:59:12

Strona odwiedzona 970 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.