Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/326/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie uchwalonym uchwałą Nr III/30/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §14 ust.2 dodaje się pkt 56 w brzmieniu: "56) przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów w ramach prowadzenia Biura Paszportowego",
 2. z §14 ust.2 wykreśla się pkt 7,8 i 9.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie wynikają z przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych oraz wydawaniem paszportów przez Biuro Paszportowe rozpoczynające swoją działalność z dniem 6 czerwca 2005 r. i funkcjonujące w strukturach Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Wykreślenie z § 14 ust.2 pkt 7,8 i 9 podyktowane jest przekazaniem na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 62 poz.550) kompetencji w sprawach określonych w ustawie o zmianie imion i nazwisk kierownikom urzędów stanu cywilnego.

data opublikowania: 2005-07-07 12:02:30
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 12:02:30

Strona odwiedzona 1084 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.