Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/328/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2004

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z roku 2002, Nr 76, poz. 694 z zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152 Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz.2155, Dz.U. z 2005 r. Nr 10 poz. 66) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SPZZOZ w Gryfinie za rok 2004, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 562,06 zł, oraz zysk bilansowy w kwocie 1.414.519,16 zł.

§ 2

Wypracowany zysk, Rada Powiatu proponuje przeznaczyć na pokrycie straty bilansowej z poprzednich lat działalności Zespołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 46, pkt 2, lit. B ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z póź. zm.) zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy SPZZOZ w Gryfinie (Uchwała Nr VIII/7/05 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Gryfinie w oparciu o art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) podjęła uchwałę o jej zatwierdzeniu

data opublikowania: 2005-07-07 12:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 12:04:47

Strona odwiedzona 991 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.