Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/333/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym)

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1992 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb i zasady postępowania przy zbyciu, wydzierżawieniu lub wynajęciu majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Powiatu jest organem założycielskim, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XII/134/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiaty
Lidia Pięta


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:17:28
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:17:28

Strona odwiedzona 1104 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.