Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/340/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r./ oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nie zabudowanej o pow. około 0,09 ha z działki oznaczonej numerem 19/3 o pow. 1,4937 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, nie posiadającej księgi wieczystej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Działka oznaczona numerem 19/3 o pow. 1,4937 ha, położona w obrębie Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi część składową drogi powiatowej Nr 1402Z.

O sprzedaż części działki 19/3 o pow. około 0,09 ha wystąpiła Pani Mariola Chyczewska - Harvey, która jest właścicielką oraz dzierżawcą sąsiadujących działek, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość sprzedaży w drodze bezprzetargowej, jeżeli nieruchomość lub jej część, jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza ją nabyć.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie pozytywnie zaopiniował sprzedaż części działki 19/3, jako zbędnej dla potrzeb drogownictwa.

W celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, niezbędne jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki nr 19/3, którego koszty w całości pokryje wnioskodawca.

W załączeniu odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:1000.

data opublikowania: 2005-08-24 09:30:08
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:30:08

Strona odwiedzona 1110 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.