Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/341/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 60, poz. 535, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 93, poz. 891, Nr 96, poz. 959) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448, z 2005 r. Nr 34, poz. 309) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii XV w kwocie 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)
 • dodatek funkcyjny wg stawki 3 w kwocie 585,20 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100)
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych)
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/149/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2005 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 60, poz. 535, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 93, poz. 891, Nr 96, poz. 959) Rada Powiatu ustala warunki pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

W okresie od 01 marca 2004 r. do 31.07.2005 r. tj. od dnia ostatniej zmiany przez Radę Powiatu w Gryfinie wynagrodzenia miesięcznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielił on 668 porad z zakresu prawa konsumenckiego, co średnio daje 39 porad w miesiącu.

W wyniku tego występował w interesie konsumentów do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw interesów konsumentów, przygotowywał pozwy i dokumentację dowodową do sądów oraz udzielał porad pomocnych w trakcie prowadzenia spraw w sądach.

W związku z powyższym proponuje się zmianę dotychczasowego wynagrodzenia miesięcznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów tj. kwoty 2.540,00 zł na wynagrodzenie w wysokości 2.805,20 zł.

data opublikowania: 2005-08-24 09:30:08
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:30:08

Strona odwiedzona 1064 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.