Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/343/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie połączenia obsługi finansowo-księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnie.

§ 2

Do czasu połączenia jednostek, prowadzone będą dwie księgi rachunkowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2005 r.Przewodniczący Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki.

Natomiast na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, organy prowadzące szkoły i placówki mogą organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt.

Art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazuje kompetencje organu prowadzącego, i zgodnie z tym w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

 1. art. 5 ust. 9 - wykonuje rada powiatu,
 2. art. 5 ust. 7 pkt 3 - wykonuje zarząd powiatu.

Mając na uwadze racjonalizację wydatków w oświacie z dniem 1 sierpnia 2005 r. łączy się obsługę finansowo-księgową w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - głównemu księgowemu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 1 sierpnia 2005 r. głównego księgowego Poradni w Gryfinie, połączenie obsługi finansowo-księgowej w Poradniach jest uzasadnione.

data opublikowania: 2005-08-24 09:39:52
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:39:52

Strona odwiedzona 982 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.