Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/344/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, , Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 28.265 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 24.065 zł
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 24.065 zł
   • dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.200 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.200 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.200 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.200 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 379.945 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000 zł
   • dział 710- Działalność usługowa - 24.065 zł
   • rozdział 71013 -Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 24.065 zł
   • dział 851- Ochrona zdrowia - 11.500 zł
   • rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 11.500 zł
   • dział 852- Pomoc społeczna - 144.380 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 144.380 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 355.880 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750-Administracja publiczna - 200.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 200.000 zł
   • dział 758- Różne rozliczenia - 11.500 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 11.500 zł
   • dział 852- Pomoc społeczna - 64.380 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 64.380 zł

  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 852- Pomoc społeczna - 80.000 zł
   • rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 40.000 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 40.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku:

 1. Wprowadzeniem dotacji z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 24.065 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/313/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r., przeznaczono dotację w kwocie 450.000 zł na zadania związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W budżecie na 2005 rok Powiatu Gryfińskiego zaplanowano dotację z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 425.935zł. W związku ze zwiększoną kwotą dotacji planowaną do przekazania z PFGZGiK zwiększa się budżet Powiatu Gryfińskiego o kwotę 24.065 zł, wynikającą z powyższej różnicy.
 2. Zgrupowaniem planowanych wydatków (jedna podziałka klasyfikacji budżetowej - dział 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 200.000 zł związanych z relokacją Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego do budynku internatu ZSP Nr 2 przy ul. Łużyckiej.
 3. Pozytywnym zaakceptowaniem przez Zarząd Powiatu w dniu 6 lipca 2005 r. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków domów pomocy społecznej o kwotę 144.380 zł w związku ze zgłaszanymi wnioskami tych jednostek o zwrot wypracowanych dochodów. I tak zwiększa się plany wydatków:
  • DPS Moryń - 50.000 zł,
  • DPS Nowe Czarnowo - 82.190 zł,
  • DPS Trzcińsko Zdrój - 12.190 zł.
  Środki na zwiększenia planów domów pomocy społecznej pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków PCPR w Gryfinie (64.380 zł) oraz ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotacje z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami:
  • na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -rozdział 85201 - 40.000 zł
  • na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - rozdział 85204 - 40.000 zł w związku z mniejszą ilością porozumień niż planowano.
 4. Zmianą wykonawcy dochodów pochodzących z darowizn w kwocie 4.200 zł, przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, które to dochody powinny znajdować się w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W związku z tym w układzie wykonawczym do niniejszej uchwały nastąpi zmiana wykonawcy planu dochodów.
 5. Przeznaczeniem środków w wysokości 11.500 zł z rezerwy budżetowej powiatu na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  Kwota 11.500 zł stanowi 25% wkładu własnego w projekcie na zakup ww sprzętu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:41:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:41:49

Strona odwiedzona 1066 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.