Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/345/2005 z dnia 2005-08-17

zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej:

 • uchwałą Nr XXII/282/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r.
 • uchwałą Nr XXIII/301/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2005r.
 • uchwałą Nr XXV/315/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W §14 dotychczasową treść ustala się jako ust.1 i dodaje się ust.2 o treści:
  "2. Ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (art. 55 ust 1 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) w wysokości 11.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera kontroli jakości zdjęć do pracowni RTG";
 2. W § 16:
  • pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów w wysokości 216.813 zł",
  • pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 76.712 zł";
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale wprowadza się w związku z:

 1. Przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie jako uzupełnienie do sprzętu RTG kupionego w ramach realizacji projektu "Szpital Powiatowy w Gryfinie-Zakup aparatury medycznej i sprzętu" wspólfinansowanego ze środków ZPORR.
  Kwota 11.500 zł stanowi 25% wkładu własnego w projekcie na zakup ww sprzętu.
 2. Zmniejszeniem kwot dotacji przekazywanej dla innych powiatów na podstawie porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (40.000 zł) oraz w rodzinach zastępczych (40.000 zł) w związku z mniejszymi wydatkami w 2005 r. w stosunku do planowanych,

data opublikowania: 2005-08-24 09:41:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:41:49

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.