Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/346/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 288.770 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 288.770 zł
   • rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 288.770 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 80.493 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 80.493 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 80.493 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Deficyt budżetu wzrasta o 208.277 zł i będzie finansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie" o 288.770 zł celem zabezpieczenia finansowania ww. zadania.

Dotychczasowe źródła finansowania zadania:

 1. Uchwałą Nr XXI/266/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.12.2004r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004, został uchwalony plan finansowy wydatków niewygasąjacych na to zadanie w wysokości 221.632,00 zł.
 2. W planie wydatków budżetowych Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 znajduje się kwota 200.000 zł zaplanowana na ww cel. Dodatkowo na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 91.129,51, które nie zostały wykorzystane na remont Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
  Łącznie stanowi to kwotę 512.761, 51 zł.

Koszty zadania pn. "Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie" zostały skalkulowane na łączną kwotę brutto 800.613,32 zł. Dotychczas poniesione wydatki w 2005r. to kwota 45.201,25 zł
Jednak biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu do zrealizowania w 2005 r. maksymalna kwota zabezpieczenia finansowego na zadanie wynosi 288.770 zł.

Brakującą kwotę na realizację zadania w wysokości 288.770 zł proponuje się przesunąć:

 1. z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego w kwocie 80.493 zł
 2. z nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym pozostającej do dyspozycji Rady Powiatu z 2004 roku w kwocie 208.277 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:45:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:45:54

Strona odwiedzona 1086 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.