Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/347/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. określonego Uchwałą Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany określone w niniejszej uchwale dotyczą zadania: "Termomodernizacja w obiektach powiatowych - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem oraz wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie". Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji ze środków PFOŚiGW w Gryfinie Uchwałą Nr XXV/314/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2005 r. Środki finansowe na to zadanie w kwocie 500.000 zł zostały przeniesione z innych zadań realizowanych w bieżącym roku bądź z innych pozycji planu.

W dniu 9 sierpnia br. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu połowy środków z tego zadania w wysokości 250.000 zł do budżetu powiatu, jako dotacji dla ZSP Nr 2 w Chojnie. Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji jest chęć ubiegania się o środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. przeznaczone na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna, huragan oraz będące następstwem powodzi itp.).

Ministerstwo Edukacji określiło następujące warunki ubiegania się o pomoc:

 • zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,
 • JST nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym,
 • JST zaangażowała środki własne w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu.

W dniu 3.08.2005 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przesłał pismo skierowane do Starosty Powiatu, informujące o zdarzeniu zalania pomieszczeń warsztatów szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:45:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:45:54

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.