Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/348/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/285/2005r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,) w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz.935, z 2000r. Nr 3, poz.28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r.Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz.1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwały Nr XX/246/2004 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok oraz uchwały Nr XXV/317/2005 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Paragraf 1 uchwały Nr XXII/285/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005r. otrzymuje brzmienie:

"W celu częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie udziela się "Zespołowi" dotację w kwocie 3 043 303,00 zł. (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy zł. 00/100)"

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 52 na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XXV/317/2005 z dnia 29 czerwca 2005r. postanowiła uzyskane dochody przeznaczyć na zwiększenie dotacji na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie z lat ubiegłych.
W tej sytuacji koniecznym stała się zmiana uchwały Nr XXII/285/2005 Rady Powiatu z dnia 02 lutego 2005r. zwiększająca dotację dla "Zespołu" o kwotę 311 975 zł.

data opublikowania: 2005-08-24 09:47:45
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:47:45

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.