Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/349/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja III na lata 2005-2010.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), zmiany : (Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.1998r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148), zmiany: (Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 88 poz. 961, Nr 153 poz. 1271, Nr 96 poz. 874, Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 122 poz. 1315, Nr 156 poz. 1300, Nr 166 poz. 1611, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 14 poz. 114), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.04.2003r. nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Gryfińskiego edycja III na lata 2005-2010, przedłożony przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, którego zestawienie zadań inwestycyjnych włączonych do realizacji stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z założeniami Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gryfińskiego jest opracowywany corocznie na pięć kolejnych lat. Do III Edycji WPI nie wpłynęły jednak żadne wnioski na rok 2010, w związku z tym kolumna w załączniku do uchwały za ten rok została pominięta.

W edycji III WPI wprowadzono następujące inwestycje:

 • Docieplenie budynku Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju wraz z kolorystyką elewacji,
 • Wymiana nawierzchni: placu apelowego, chodników, drogi dojazdowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 • Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju,
 • Adaptacja części pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych na łazienki i WC w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju,
 • Remont dachu nad holem budynku głównego wraz z wymianą rynien i rur spustowych z dociepleniem w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju,
 • Przebudowa ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach,
 • Naprawa podjazdu, schodów wejściowych i tarasu na II piętrze w budynku rehabilitacyjno - mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
 • Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie (projekt ten obejmuje również następujące inwestycje objęte II edycją WPI: Modernizacja 3 internatów, Modernizacja szkoły, Infrastruktura techniczna),
 • Adaptacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (zmiana sposobu użytkowania),

Zmiany wprowadzone w III edycji WPI:

 • Realizację inwestycji pn. Modernizacja instalacji grzewczej w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju, przeniesiono z roku 2006 na 2007,
 • Inwestycję pn. Docieplenie budynku szkoły z salą gimnastyczną wraz z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie rozbito na dwa zadania: Docieplenie budynku sali gimnastycznej (150.000 zł - realizacja w 2005 r.) i Docieplenie budynku szkoły (300.000 zł - realizacja w 2006 r.),
 • Zwiększono kwotę (ze 150.000 zł. do 300.000 zł.) na realizację inwestycji pn. Docieplenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
 • Inwestycję pn. Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu przeniesiono na lata: 2005 w kwocie 70.000 zł. i 2006 w kwocie 150.000 zł,
 • Inwestycję pn. Docieplenie dachu i wymiana stolarki okiennej w warsztacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie rozbito na: Docieplenie dachu (realizowaną w 2005 r. - 500.000 zł) i Wymianę stolarki okiennej (do realizacji w 2006 r, - 100.000 zł),
 • Poprawiono zapisy dot. Projektu pn. Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. Projekt (na kwotę 637.200 zł) będzie realizowany w latach 2005 (437.200 zł) i 2006 (200.000 zł). W II edycji WPI na rok 2005 przeznaczona była ta sama kwota, natomiast na rok 2006 wprowadzony był tylko wkład własny powiatu (50.000 zł),
 • Zwiększono kwotę (z 200.000 zł do 350.000 zł) na realizację inwestycji pn. Docieplenie budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:47:45
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:47:45

Strona odwiedzona 998 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.