Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/351/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 250.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 250.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 250.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 250.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 250.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 250.000 zł
   • paragraf 4270 - Zakup usług remontowych
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termoodernizacja obiektów powiatowych - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie"
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości 250.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 (0,6%) w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu na remont jednostki samorządu terytorialnego po zniszczeniach spowodowanych zdarzeniami losowymi (szkody spowodowane przez ogień, grad, uderzenie pioruna, huragan oraz będące następstwem powodzi) konieczne jest zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 50% wartości kosztorysowej remontu.
W wyniku gwałtownych opadów deszczu oraz w związku ze złym stanem technicznym dachu w ZSP Nr 2 w Chojnie zalane zostały pracownie stolarni, działu budowlanego oraz pomieszczenie socjalne.
Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dalsze istnienie takiego stanu budynku stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z obiektu. Jednostka wymaga pilnego remontu i naprawy dachu.
Kosztorys remontu pomieszczeń ZSP Nr 2 w Chojnie wynosi 500.000 zł.

Ze względu na wymogi MENiS do wniosków przy ubieganiu się o pomoc finansową konieczne jest wskazanie w niniejszej uchwale na etapie uchwalania przez Radę Powiatu klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na remont jednostki w szczegółowości do paragrafu. W związku z powyższym całość środków finansowych na ww. cel zostaje zaklasyfikowana w § 4270 - Zakup usług remontowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-24 09:51:16
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:51:16

Strona odwiedzona 1077 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.