Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/355/2005 z dnia 2005-09-28

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Miastu i Gminie Gryfino prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.

§ 2

Do zadań, o których mowa w § 1 należą:

 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino.

§ 4

Na realizację zadań określonych w porozumieniu Powiat Gryfiński przekaże Miastu i Gminie Gryfino dotację w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok.

§ 5

W 2005 r. na zadania określone w § 2 ustala się dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.
Dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej w budżecie powiatu gryfińskiego na rok 2005 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 5.000 zł (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego).

data opublikowania: 2005-10-04 11:37:53
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-04 11:37:53

Strona odwiedzona 1130 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.