Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/357/2005 z dnia 2005-09-28

w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie uchwalonym uchwałą Nr III/30/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następującą zmianę:

 1. po dziale X dodaje się dział Xa w brzmieniu:
"DZIAŁ Xa
Polecenia służbowe

§ 36a.1. W celu zapewnienia wykonywania zadań określonych w § 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz wynikających z innych przepisów, Starosta może wydawać polecenia służbowe kierowane do pracowników tutejszego Urzędu.

2. Przedmiotem polecenia służbowego może być:

 1. dyspozycja zobowiązująca do załatwienia określonej sprawy o charakterze jednostkowym, wynikająca z bieżących potrzeb, a zwłaszcza przeciwdziałająca występującym nieprawidłowościom i zakłóceniom w funkcjonowaniu Starostwa;
 2. ustalenie sposobu, zakresu, trybu i terminu wykonania określonego zadania lub załatwienia sprawy;
 3. wyjaśnienie lub interpretacja obowiązujących zasad odnoszących się do funkcjonowania Starostwa.

3. Przygotowanie projektów poleceń służbowych należy do właściwości tego wydziału/biura, w którego zakresie działania znajduje się problematyka będąca przedmiotem polecenia.

4. Ewidencję i zbiór poleceń służbowych Starosty prowadzi Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu uchwala Regulamin Organizacyjny Starostwa na wniosek Zarządu Powiatu.

W celu zapewnienia wykonywania zadań określonych w § 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz wynikających z innych przepisów proponuje się wprowadzenie tzw. poleceń służbowych, które są mocno osadzone w literaturze naukowej w zakresie systematyki aktów wewnętrznych obok zarządzeń i instrukcji.

data opublikowania: 2005-10-04 11:46:50
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-04 11:46:50

Strona odwiedzona 1070 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.