Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/366/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotychczasowemu dzierżawcy - Stanisławowi Kasjanowi, prowadzącemu działalność gospodarczą: Usługi Gastronomiczne i Pralnicze pierwszeństwo w nabyciu lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 230,70 m2, znajdujących się w budynku usytuowanym na działce nr 167/16, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 167/3, zabudowana podpiwniczonymi budynkami 3-kondygnacyjnym i 1-kondygnacyjnym, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.
W dniu 26.08.2005r. został zlecony podział przedmiotowej nieruchomości. Przewidywany termin zakończenia prac związanych z podziałem to koniec listopada 2005r. W wyniku podziału powstanie 5 nowowydzielonych działek, w tym działka oznaczona numerem 167/16, zabudowana 1-kondygnacyjnym budynkiem, w którym znajdują się dwa lokale użytkowe aktualnie wykorzystywane na podstawie umów dzierżawy przez Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Stanisława Kasjana prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Gastronomiczne i Pralnicze.
Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie usług pralniczych wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej, usytuowane w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (była przychodnia dziecięca) dzierżawione są przez Stanisława Kasjana prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Gastronomiczne i Pralnicze na podstawie umowy dzierżawy Nr 9/2003 z dnia 1 marca 2003r., zawartej na czas nieokreślony. Łączna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosi 230,70 m2, w tym pomieszczenie przynależne (wiata) o pow. 24 m2.
Pismem z dnia 05.04.2005r. Pan Stanisław Kasjan wyraził chęć wykupu pomieszczeń, których aktualnie jest dzierżawcą.
Nowowydzielona działka 167/16 została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Jednak zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabyciu lokali ich dzierżawcom.

data opublikowania: 2005-12-06 14:19:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:19:43

Strona odwiedzona 1194 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.