Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/368/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 uchwały nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym na działce 167/16, obręb 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 167/16 powstała w wyniku przeprowadzonego podziału działki nr 167/3, położona jest w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 i stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.
Przedmiotowa działka zabudowana jest 1-kondygnacyjnym budynkiem, w którym znajdują się dwa lokale użytkowe aktualnie wykorzystywane na podstawie umów dzierżawy przez Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Stanisława Kasjana prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Gastronomiczne i Pralnicze.
Pomieszczenia "Poradni pediatrycznej" wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujące się w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (była przychodnia dziecięca) dzierżawione są przez Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy dzierżawy Nr 12/2003 z dnia 1 marca 2003r., zawartej na czas nieokreślony. Łączna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosi 199,40 m2. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie usług pralniczych wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujące się w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (była przychodnia dziecięca) dzierżawione są przez Stanisława Kasjana prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Gastronomiczne i Pralnicze na podstawie umowy dzierżawy Nr 9/2003 z dnia 1 marca 2003r., zawartej na czas nieokreślony. Łączna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosi 230,70 m2, w tym pomieszczenie przynależne (wiata) o pow. 24 m2.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Po przyjęciu przez Radę Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie przyznania dotychczasowym dzierżawcom lokali pierwszeństwa w ich nabyciu, kolejnym etapem powinno być wyrażenie zgody na sprzedaż tych lokali w drodze bezprzetargowej.

data opublikowania: 2005-12-06 14:28:05
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:28:05

Strona odwiedzona 1109 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.