Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/369/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004r., pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice

Działając na podstawie § 5 uchwały nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego /Dz. Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 23, poz.427/, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004r., pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie: "Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas oznaczony - 8 lat".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiat
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.10.2005r. Burmistrz Mieszkowic wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w umowie użyczenia Nr 1/03 zawartej w dniu 12.01.2004r. na część działki nr 150/7 położonej w obrębie 1, m. Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Gminy Mieszkowice, poprzez:

 • Doprecyzowanie w § 1 umowy aktualnego numeru i powierzchni działki,
 • Skreślenia paragrafu 8 umowy,
 • Ustalenia w § 6 okresu zawarcia umowy na czas oznaczony - 8 lat.

Powyższe zmiany zapisów w umowie są niezbędne do zawarcia umowy przez Burmistrza Mieszkowice z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację projektu - Remont i rozbudowa infrastruktury sportowej w Mieszkowicach, w ramach, którego przewidziana jest budowa boiska sportowego wraz z bieżnią, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, przy udziale środków unijnych.
Zmiana postanowień § 1 umowy i skreślenie § 8 należy do właściwości Zarządu Powiatu w Gryfinie.
Natomiast zgodnie z § 5 uchwały nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego użyczenie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu.
W związku z powyższym stosownym jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu, mającą na celu ustalenie w § 6 okresu zawarcia umowy na czas oznaczony - 8 lat.

data opublikowania: 2005-12-07 10:10:42
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:10:42

Strona odwiedzona 1172 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.