Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/371/2005 z dnia 2005-11-30

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie"

Na podstawie art. 12 pkt, 8 lit. "i"ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz.1271, Dz.U. Nr 200, poz.1688, Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 r.; Dz.U. Nr 162, poz.1568 z 2003 r.; Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004 r.), oraz art.19 ust.1 i 2 pkt 3, art. 20 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086, zmiany: Dz.U. Nr 273, poz.2703 z 2004r.; Dz.U. Nr 163, poz1362, Nr 172, poz.1440, Nr 163, poz.1364, Nr 169, poz.1420, Nr 172, poz.1441 z 2005 r.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/10/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie" zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie nr V/41/99 z dnia 24 marca 1999 r. i nr VIII /74/99 z dnia 15 września 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 słowo "statut" zastępuje się zwrotem "regulamin organizacyjny",
 2. § 6 otrzymuje brzmienie:
  "Zarząd Dróg realizuje zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, oznakowania, utrzymania i ochrony dróg".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w niniejszej uchwale wynikają z konieczności dostosowania określeń zawartych w zmieniających się aktach prawnych i dokumentach organizacyjnych będących podstawą działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Wprowadzone zmiany nie powodują ani rozszerzenia ani zawężenia zakresu działalności PZD.

data opublikowania: 2005-12-07 10:14:05
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:14:05

Strona odwiedzona 1149 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.