Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/374/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 297.500 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 280.000 zł
    • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 280.000 zł

  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 15.000 zł
    • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 15.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.500 zł
    • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.500 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 297.500 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie -250.000 zł
    • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 250.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -30.000 zł
    • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 30.000 zł

  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 15.000 zł
    • rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe - 15.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.500 zł
    • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.500 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zwiekszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 o kwotę 250.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Pismo Ministra Finansów znak:ST5-4820-16p/2005). Zwiększenie związane jest z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Całą kwotę 250.000 zł przeznacza się na likwidację szkód powstałych po zdarzeniu losowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 2. Zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego (Pismo Ministra Finansów znak:ST5-4820-27p/2005) o kwotę 30.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Środki w całości przeznacza się na wyposażenie kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, które służy młodzieży jako baza kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz.
 3. Porozumieniem z Gminą Gryfino, zgodnie z którym Powiat Gryfiński otrzyma kwotę 15.000 zł na współfinansowanie zadania "Odnowa nawierzchni na ulicy Kościelnej w m.Gryfino" Zadanie to realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 4. Porozumieniem z Gminą Gryfino, od której Powiat Gryfiński otrzyma pomoc finansową na refundację wydatków związanych z organizacją obchodów Jubileuszu60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w kwocie 2.500 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 10:42:52
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:42:52

Strona odwiedzona 1054 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.