Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/375/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.176.400 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.176.400 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 2.176.400 zł
    (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.176.400 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.176.400 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy - 2.176.400 zł
    (Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zmianą umów na dofinansowanie projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006, w których zmieniono beneficjanta.
Uchwałą Nr XXV/323/2005 Rady Powiatu w Gryfinie wprowadzono środki:

 1. w kwocie 769.750,30 zł na dofinansowanie projektu pn. "Zacznij od nowa" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"
 2. w kwocie 1.406.649,70 zł na dofinansowanie projektu pn. "Szansa na start" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 " Perspektywy dla młodzieży".
  W związku z tym, że w umowach o dofinansowanie ww projektów, zmieniono beneficienta tych środków, którym obecnie jest Powiatowy Urząd Pracy, zasadnym jest wyprowadzenie z budżetu Powiatu Gryfińskiego kwoty 2.176.400 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 10:53:07
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:53:07

Strona odwiedzona 1077 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.