Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/378/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055,) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 356.113,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 44.792,80 zł
   • rozdział 80309 -Pomoc materialna dla studentów - 44.792,80 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 311.320.80 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 311.320,80 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 62.668,02 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 62.668,02 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 62.668,02 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 356.113,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 44.792,80 zł
   • rozdział 80309 -Pomoc materialna dla studentów - 44.792,80 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 311.320.80 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 311.320,80 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 62.668,02 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 62.668,02 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 62.668,02 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na dofinansowanie projektów stypendialnych EFS dla uczniów i studentów na rok 2005/2006 w łącznej wysokości 890.284,00 zł. Do końca 2005 r. na realizację projektu przewiduje się przeznaczenie środków na stypendia dla uczniów w wysokości 311.320,80 zł, na stypendia dla studentów - 44.792,80 zł.
 2. rozliczeniem środków na stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnzjalnch za miesiące styczeń-czerwiec 2005 r. Niewykorzystane środki w wysokości 62.668,02 zł wyprowadza się planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 11:15:05
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 11:15:05

Strona odwiedzona 1115 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.