Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/381/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 558.363 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 558.363 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 558.363 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 558.363 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 14.600 zł
   • rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 14.600 zł
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 249.763 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 249.763 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 150.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 150.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 100.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 100.000 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 44.000 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 44.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Otrzymaniem rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 558.363 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu (Pismo Ministra Finansów ST4-4822-733/2005 z dnia 19.10.2005 r.)
 2. Wnioskiem Naczelnika wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.600 zł na realizacje zadań bieżących wydziału w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Powiatowego Urzędy Pracy w Gryfinie oraz filii PUP w Chojnie.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, pokrycie części kosztów przeprowadzonego arbitrażu).
 5. Przeznaczeniem środków w kwocie 100.000 zł na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej z Powiatu Gryfińskiego.
 6. Zwiększeniem planu finansowego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnianie niedoborów w planach finansowych jednostek oświatowych.
 7. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 249.763 zł na nieprzewidziane wydatki, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art.116 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 11:30:57
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 11:30:57

Strona odwiedzona 1047 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.