Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/384/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości o pow. ok. 160 m2 z działki oznaczonej numerem 162 o pow. 2,26 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 162 o pow. 2,26 ha, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, położona w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, stanowi część składową dogi powiatowej Nr 1374 Z.

Pani Czesława Gała wystąpiła o sprzedaż części nieruchomości o pow. ok. 160 m2 z działki oznaczonej numerem 162. Do przedmiotowej nieruchomości bezpośrednio przylegają działki 155/1 i 155/2 stanowiące własność pani Czesławy Gała.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie pozytywnie zaopiniował wniosek Pani Czesławy Gała w sprawie sprzedaży części działki drogowej oznaczonej numerem 162.

W celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, niezbędne jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki 162, którego koszty zobowiązał się ponieść wnioskodawca. W załączeniu odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:500.

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 1240 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.