Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/385/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie podpisania umowy współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 8 lit. i w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu w Gryfinie wyraża zgodę na podpisanie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi w brzmieniu jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów z:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • Uchwały Nr XXIV/307/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska na temat dalszego funkcjonowania SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,
 • Uchwały Nr 560/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,
 • Uchwały Nr 596/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a INTERMED z siedzibą w Nowogardzie zobowiązującej strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale INTERMED oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej,
 • Uchwały Nr XXV/332/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego,
 • Uchwały Nr XXV/335/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-19 12:06:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:06:49

Strona odwiedzona 1246 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.