Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/387/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 66.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 39.200 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 39.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 27.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 27.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 315.963 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 65.894 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 65.894 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 183.869 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 183.869 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 39.200zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 39.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 27.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 27.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 249.763 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia -249.763zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 249.763 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniem z Gminą Widuchowa, zgodnie z którym Powiat Gryfiński otrzyma kwotę 27.000 zł (stanowiącą 50 % wartości kosztorysu robót) na współfinansowanie zadania "Przełożenie chodnika na ul. Grunwaldzkiej w m.Widuchowa". Zadanie to realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 2. Koniecznością zmniejszenia rezerwy budżetowej w wysokości 183.869 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Powyższa kwota stanowi 50 % zabezpieczenie w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON.
 3. Przeznaczeniem kwoty 65.894 zł z rezerwy budżetowej powiatu na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w kwocie 39.200 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-19 12:10:12
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:10:12

Strona odwiedzona 1172 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.