Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/388/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 20.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 851 Ochrona zdrowia - 20.000 zł
   • rozdział 85111- Szpitale ogólne - 20.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 57.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 -Oświata i wychowane - 2.400 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.400 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 20.000 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 20.000 zł
   • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 34.600 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne - 5.000 zł
   • rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne - 13.600zł
   • rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 16.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 37.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 -Oświata i wychowane - 37.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 32.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 5.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Podpisanym trójstronnym porozumieniem pomiędzy Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A., Powiatem Gryfińskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu aparatury medycznej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Środki w kwocie 20.000 zł ZEDO S.A. przekaże jako dofinansowanie do zakupu statywu płucnego w pracowni rentgenowskiej Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 2. Przeznaczeniem wolnych środków z tytułu niewykorzystanych dotacji dla szkół niepublicznych w łącznej kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych z Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-19 12:10:12
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:10:12

Strona odwiedzona 1194 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.