Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/389/2005 z dnia 2005-12-14

zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej:

 • uchwałą Nr XXII/282/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r.
 • uchwałą Nr XXIII/301/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2005r.
 • uchwałą Nr XXV/315/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r.,
 • uchwałą Nr XXVI/345/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r.
 • uchwałą Nr XXIX/382/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 12 kwotę 550.636 zł zmienia się na kwotę 513.636 zł
 2. §14 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
  "2) ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) w wysokości 31.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu statywu płucnego w pracowni RTG."
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej wprowadza się w związku:

 1. Ze zmniejszeniem planowanych środków na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki o kwotę 37.000 zł, w związku z niewykorzystaniem przez te jednostki dotacji zaplanowanych na rok 2005.
 2. Przekazaniem dotacji dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w kwocie 31.500 zł na zakup statywu płucnego do pracowni rentgenowskiej.

data opublikowania: 2005-12-19 12:14:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:14:24

Strona odwiedzona 1253 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.