Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/390/2005 z dnia 2005-12-14

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 55, ust 2 w związku z art. 55, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotację celową dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwoty 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu statywu płucnego do aparatu RTG.
 2. Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 będzie wykorzystana wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 stycznia 2006 r.
§ 2

Zobowiązuje się SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 10 lutego 2006 r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystaniem dotacji celowej według określonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystana w terminie, o którym mowa w § 1, ust. 2 bądź pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwała jest etapem realizacji Porozumienia, zawartego w dniu 1 grudnia 2005 r., pomiędzy Zespołem Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie i Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia przez ZEDO, Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w wysokości 31.500,00 zł na dofinansowanie zakupu statywu płucnego do aparatu RTG dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-12-19 12:14:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:14:24

Strona odwiedzona 928 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.