Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/403/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087)), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33 o powierzchni 3297m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 1 Cedynia, stanowiącej własność Gminy Cedynia na podstawie aktu notarialnego - umowy darowizny z dnia 5 kwietnia 2000r., repertorium A 1973/2000, w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny, z zastrzeżeniem, że część nieruchomości, zabudowana budynkiem przychodni będzie nadal wykorzystywana na cel określony w umowie darowizny, to jest na prowadzenie i organizowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Burmistrz Cedyni wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie części nieruchomości, nabytej przez Gminę w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, na cele inne niż określone w akcie notarialnym - umowie darowizny. Burmistrz planuje wydzierżawienie części nieruchomości z przeznaczeniem pod aptekę oraz utworzenie miejsc parkingowych.

Zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 umowy darowizny, nieruchomość została darowana "z przeznaczeniem na prowadzenie i organizowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami i na terenie gminy Cedynia".

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w umowie darowizny określa się cel na jaki nieruchomość zostaje darowana, zaś w przypadku nie wykorzystania nieruchomości na ten cel - darowizna ulega odwołaniu. Przepis art. 13 ust. 2a cytowanej ustawy wprowadza natomiast zastrzeżenie w tym zakresie, stanowiąc, że odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

Organem właściwym w tej sprawie będzie zatem Rada Powiatu w Gryfinie.

Wskazać należy, że w wypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie części nieruchomości w sposób odmienny, niż zostało to przewidziane w umowie darowizny, w budynku przychodni posadowionym na nieruchomości będzie nadal realizowana działalność w zakresie podstawowej opieki medycznej.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny jest uzasadnione z następujących powodów:

 • pozwoli gminie na lepsze wykorzystanie dużej powierzchniowo nieruchomości, w szczególności poprzez stworzenie na niej apteki. W chwili obecnej na terenie gminy działa tylko jedna apteka, która nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom całodobowego dostępu do swoich usług. Dodatkowa placówka tego typu zwiększy tę dostępność a ponadto zwiększy konkurencyjność oferowanych usług, co jest istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy Cedynia,
 • usankcjonuje istniejący już od chwili dokonania darowizny stan faktyczny nieruchomości, na której znajduje się remiza wykorzystywana przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz inne budynki, nigdy faktycznie nie wykorzystywane na prowadzenie usług związanych z ochroną zdrowia.

Reasumując wskazać należy, że wyrażenie przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości w wypadku wykorzystania jej części na cele inne, niż określone w umowie darowizny jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-01-20 08:40:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:40:21

Strona odwiedzona 1101 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.