Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/404/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

 1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł miesięcznie ( słownie: siedemset złotych);
 2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek wymienionych w załączniku nr 1 do sporządzenia:

 1. tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych,
 2. tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,
 3. tabeli stawek dodatku funkcyjnego.
  w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
§ 3

Traci moc uchwała nr VII 60/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Przewodniczący Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zasady wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych, powinny być ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia, Rada Powiatu Gryfińskiego ustala dla jednostek samorządu powiatowego, wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptuje wartość jednego punktu w złotych. Wartości te stanowią podstawę do ustalenia przez kierownika jednostki tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez samorząd powiatu, złożyli wnioski o zmianę uchwały Rady Powiatu, regulującej wartość jednego punktu oraz najniższe wynagrodzenie pracowników ponieważ, ustalane przez Radę Powiatu najniższe wynagrodzenie zasadnicze nie było zmieniane od 1999 r., a jego wysokość oraz wartość jednego punktu stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W projekcie uchwały zakłada się:

 1. podwyższenie o 50,00 zł kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania;
 2. podwyższenie o 1,00 zł wartości punktu w poszczególnych szkołach i placówkach;
 3. ujednolicenie ww. wartości w szkołach i placówkach.

Wprowadzenie powyższych zasad wynagradzania na podstawie ww. przepisów nie spowoduje zwiększenia środków finansowych w planie wydatków jednostek przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, uelastyczni jedynie zakres wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach.
Podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-20 08:40:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:40:21

Strona odwiedzona 1155 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.